Afrika

15.03.2013 / Monika Hrdinová

Z pytláka tanečníkem Intore

Ochrana horských goril v národním parku Volcanoes ve Rwandě je v zájmu místních obyvatel. Vesnice Iby’iwacu Cultural Village je toho důkazem. Z bývalých pytláků jsou dnes skvělí tanečníci tradičních tanců Intore. Jejich excentrická taneční představení Intore obdivují turisté.

Genocida ve Rwandě

Rwanda – malá země ve východní rovníkové Africe. Snad každý viděl film Hotel Rwanda, zachycující krvavé události roku 1994, kdy zemi postihla nejkrutější genocida od druhé světové války. Během zhruba tří měsíců tenkrát bylo povražděno přes 900 tisíc obyvatel. Tyto masakry dnes připomínají mnohé památníky genocidy po celé zemi. Bezpečnostní situace je dnes zcela odlišná – Rwanda je nyní považována za jednu z nejbezpečnějších zemí Afriky.

 

Počátky ochrany goril horských ve Rwandě

Pro někoho představuje Rwanda naprostý konec světa, pro jiného je díky veleúspěšné ochraně přírody a jejích obyvatel – goril horských, jeho středem. O záchranu druhu gorily horské (Gorilla beringei beringei) se zasadila především americká vědkyně Dian Fosseyová. Dodnes ve Rwandě působí její nadace, kterou na ochranu svých goril založila. Národní park Volcanoes na rwandské straně pohoří Virunga je nyní domovem přibližně 350 horských goril. Rwanda si uvědomila, že pro ni a její ekonomický růst mají horské gorily nesmírnou cenu.

Vždy tomu tak ale nebylo. Gorily čelily nejen ztrátě přirozeného prostředí v důsledku získávání zemědělské půdy ze strany místních obyvatel, ale také pytlákům. Ti své ilegální aktivity zaměřovali především na různé druhy antilop, ale v pastích, které na ně stražili, často uvízly i gorily. Někdy pytláci obraceli svou pozornost i přímo na gorily. Popelníky z gorilích rukou a nohou či hlava dospělého gorilího samce jako trofej byly žádaným suvenýrem bohatých obchodníků, právníků či lékařů západních mocností.

Ochrana přírody vs. chudoba

Ochránci přírody ve Rwandě si postupně začali uvědomovat, že samotná ochrana přírody a horských goril nestačí. Bez péče a pomoci obyvatelům žijícím v sousedství horských goril nemohou být jejich snahy úspěšné, zvlášť při tak silné hustotě zalidnění, jaké je okolo národního parku Volcanoes – téměř 600 obyvatel na km2. Konflikt mezi člověkem a přírodou se tu tedy přímo nabízí.

Tance Intore

Protože jsou však gorily obrovským magnetem pro zahraniční turisty a místní obyvatelé si uvědomili příležitosti, které z toho pro ně mohou plynout, začali vytvářet různé komunity zaměřující se na tzv. kulturní turismus. Jedná se např. výrobu a prodej suvenýrů, ukázky tradičních řemesel (pletení košíků, šamani, kováři…) a hudebně-taneční představení Intore – tanec hrdinů. Divoké, až excentrické tance Intore za doprovodu tradičních bubnů Ingoma jsou úchvatnou podívanou. Tance hrdinů Intore jsou předváděny muži v parukách, s oštěpy a dřevěnými štíty. V minulosti se jednalo o tanec bojovníků, vracejících se z boje, kterým oslavovali své vítězství.

Iby’iwacu Cultural Village

Jednou z takových komunit je také Iby’iwacu Cultural Village. Jedná se o kulturně – vzdělávací turistické centrum, které sdružilo a zaměstnalo bývalé pytláky. Někteří z nich mají na kontě víc než 200 zabitých zvířat, nelegálně ulovených v národním parku. Centrum už zaměstnává okolo 1000 bývalých pytláků a členů jejich rodin.

Vesnice Iby’iwacu je turisty velmi navštěvovaná. Vyzkoušet si tu můžete střelbu z pytláckého luku nebo si prohlédnout tradiční královský palác. Z bývalých pytláků jsou dnes skvělí bubeníci a tanečníci Intore a je vidět, že je ukázky tradic jejich předků je zkrátka baví. Jejich rodiny vyrábějí a prodávají turistům suvenýry. Tito lidé se již nemusí bát vysokých trestů z dopadení či obvinění z pytláctví, ke kterému je doháněla chudoba a zoufalství. Ze vstupného ve výši 35 USD jde 40 % přímo zaměstnancům a dalších 60 % do společného fondu komunity.

Když bylo Iby’iwacu v roce 2006 založeno, pytlačení v národním parku Volcanoes pokleslo o 40 % a životy mnoha místních obyvatel se zlepšily. Snad bude tato křehká rovnováha mezi místními lidmi, jejich kulturou a ochranou přírody zachována do budoucna.